Feuerwehrmuseum

Ve stálé expozici, která vznikla ve spolupráci se sborem místních dobrovolných hasičů a s obcí Skalná u Chebu, je možno nalézt vystavenou hasičskou techniku od 18. století.

Mezi exponáty jsou takové rarity, jako například výsuvný loukoťový žebřík, používaný při požáru Národního divadla, prapor newyorských hasičů, zástava padlých (vlajka USA pietně poskládaná do trojúhelníku z vlastnictví hasiče, oběti teroristického útoku 11. září 2001 v New Yorku), věnovaná místním hasičům jako projev úcty k jejich práci atd.